Moldavie

Wat is de projectcommissie?
Het is een diaconale commissie. Via de commissie ondersteunen we onze partnergemeente ‘Harul’ in Chisinau.
Wat wordt er gedaan?
Financiële ondersteuning voor de aankoop van voedselpakketten aan de gemeenteleden en een aantal kindertehuizen. Ook ondersteunen we een leerkracht die -door les te geven over huishoudelijke verzorging, maatschappijleer en tuinieren- de kinderen helpt zich voor te bereiden op de toekomst. Met het maaltijdproject wordt er omgekeken naar arme mensen. Zij komen twee keer per week bij elkaar om te eten, te zingen en uit de Bijbel te lezen.
Om ervoor te zorgen, dat er nauw contact blijft met de gemeente en het geld goed besteed wordt (aankoop voedselpakketten en de verspreiding ervan) reizen één of meerdere commissieleden twee keer per jaar naar Moldavië. In de loop der jaren zijn daardoor warme contacten en hechte vriendschappen ontstaan.
Een nieuw onderkomen.
Vanaf 2005 mochten geen godsdienstige activiteiten in overheidsgebouwen plaatsvinden. Om daar wat aan te doen werd in 2006 de Stichting Harul Moldavië opgericht. Via sponsoren, subsidies en giften kwam er geld binnen voor de bouw van een kerk/multifunctioneel centrum. In 2008 werd het gebouw in gebruik genomen.

Leden projectcommissie Moldavië
Ds. J. Harteman (voorzitter) 0383314783, jharteman@hetnet.nl
Y. de Vries-Pruim (secretaris)
M. van Dijk (diaconie wijk B: penningmeester)
J. de Ruiter (diaconie wijk A)
W. Reker (diaconie wijk B)
D. Markusse
F. van Grafhorst
J. Haasjes

Rekeningnummer Projectcommissie Moldavië: NL68 SNSB 0927 9516 65
t.n.v. de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Kampen o.v.v. Moldavië
website: www.kampenhelptmoldavie.nl