Zending en de Hervormde Gemeente

De Hervormde Gemeente Kampen heeft als taak om de verbreiding van het Evangelie uit te dragen aan hen die daar nog nooit mee in aanraking zijn gekomen of er vervreemd van zijn. Een belangrijke rol daarbinnen speelt de zendingscommissie, die hier aan werkt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.