Israëlzondag

Elke eerste zondag van oktober is het Israëlzondag. Dat vraagt wat uitleg.
Eeuwenlang had de kerk geen enkele boodschap aan het Joodse volk. De kerk was in haar plaats gekomen. Het gevolg was Jodenhaat. Drie jaar na de Holocaust werd in 1948 de staat Israël gesticht. Gods volk woonde weer in het beloofde land. De Nederlandse Hervormde Kerk begreep dat de vervangingsleer on-bijbels is. Ook ontbrak het aan kennis van het Jodendom. Daarom werd in 1949 de Israëlzondag ingesteld. Een zondag per jaar, waarop in de kerkdiensten in prediking en gebed speciaal aandacht wordt gevraagd voor de verhouding tussen Kerk en Israël. In haar kerkorde belijdt onze PKN haar onopgeefbare verbondenheid met Israël, het levende Jodendom. Het houdt zijn bijzondere plaats in Gods heilsplan. Wij, niet-Joden, delen in de zegeningen van Zijn verbond met Zijn Eerstgeborene: het kennen van JHWH, de HEERE, de Messias, en Zijn geboden.
Als kerk kunnen wij veel van het Jodendom leren. Het blijft de kerk en de volken er aan herinneren, dat JHWH de unieke God is. Ook de Joodse Schriftuitleg is bijzonder leerzaam. Zo kennen wij in onze gemeente al jaren de leerdiensten Thora en Evangelie. Het heil van God omvat niet alleen onze zaligheid. Het gaat om het heiligen van Gods Naam: het met vreugde doen van Gods geboden in het brede leven van elke dag. Kerk en synagoge zijn allebei gericht op de Messias en Zijn rijk. Naast deze herkenning ligt hier ook de grootste scheiding. Voor de kerk is de Messias gekomen in de persoon en het werk van Jezus van Nazareth, God Zelf. In het Jodendom wordt nog naar Hem uitgezien.
Alle reden om de Israëlzondag mee te vieren!

Namens de commissie Kerk & Israël,
ds. H. van der Velden