Heb je een luisterend oor nodig? Wij zijn er ook voor u en jou!

Problemen van mensen uit je naaste omgeving of in eigen privé- of gezinssituatie kunnen er de oorzaak van zijn dat je je zorgen maakt. Wat is het dan goed dat een broeder of zuster uit de gemeente naast je staat om naar je verhaal te luisteren. En misschien ook om je een bemoediging te geven. Iemand bij wie je in vertrouwen je hart kunt luchten en je zorgen kunt delen.

De pastorale vertrouwenspersonen zijn mensen die met alle liefde naar je willen luisteren, die met je meebidden en meeleven als je het moeilijk hebt. Die als het ware een tijdje met je meelopen op je woelige levenspad.

De onderwerpen waarover je wilt praten, kunnen heel divers zijn.

Denk bij voorbeeld aan

  • de dilemma’s en vragen die er spelen rondom de opvoeding;
  • het hebben van problemen in je relatie, in je huwelijk;
  • vragen over het waarom van je bestaan;
  • het gevoel hebben dat je er niet toe doet of dat niets er toe doet;
  • het hebben van verdriet, bijvoorbeeld omdat een geliefde je is ontvallen;
  • het gevoel hebben dat je er alleen voor staat;
  • vragen, vertwijfeling, verdriet en/of boosheid over de rol van God in je problemen;
  • enzovoort…

In wijkgemeente A zijn drie pastorale vertrouwenspersonen werkzaam. Zij ondersteunen gemeenteleden door het bieden van een luisterend oor. Zij staan onder leiding van ds. Verboom.

Pastorale vertrouwenspersonen zijn gemeenteleden die pastorale en psychologische kennis en vaardigheden opgedaan hebben om andere broeders en zusters te kunnen helpen die voor kortere of langere tijd steun in de rug kunnen gebruiken. Door het afleggen van de belofte van geheimhouding onderstreept de pastorale vertrouwenspersoon dat hetgeen met elkaar besproken wordt, niet gedeeld wordt met derden zonder uw/jouw toestemming.

Op dit moment zijn de pastorale vertrouwenspersonen in onze gemeente:

U/jij kunt rechtstreeks contact opnemen met één van deze personen voor meer informatie of om je verhaal kwijt te kunnen.

Weet je welkom!