De kerkenraad

Op deze pagina vind u alle informatie over de kerkenraad van wijk B.

H. (Harry) Veldhuis

Voorzitter kerkenraad, moderamenlid

038-4770600
h.veldhuis1@kpnmail.nl

C.T. (Christiaan) Aalberts

Scriba, moderamenlid

Ratelaar 8
8265 CT Kampen
038-3324623
scriba@broederkerkkampen.nl

C.J. (Kees) van Garderen

Missionair ouderling

038-2000157
aleidaenkees@solcon.nl

J. (Joost) Vlijm

Jeugdouderling

06-39771769
vlijmj@gmail.com

Vacant

Wijkouderling (Sectie 1)

T. (Teun) Vermeer

Wijkouderling (Sectie 2)

038-2000238
tvermeer@kliksafe.nl

S. (Silvester) van Emous

Wijkouderling (Sectie 3)

06-24349004
silvanemous@hotmail.com

Vacant

Wijkouderling (Sectie 4)

J. (Jan) van den Brink

Wijkouderling (Sectie 5)

06-34401339
janvandenbrinkws@hotmail.com

A. (Lex) Zweers

Wijkouderling (Sectie 6)

038-3320354
azweers@solcon.nl

J.G.N. (Jan Gert) Roest

Wijkouderling (Sectie 7)

06-17734385
jgnroest@dronten.net

Vacant

wijkouderling (sectie 8)

A. (Ad) Brand

Wijkouderling (Sectie 9)

06-30635629
abrand61@gmail.com

M. (Mark) van Persie

Wijkouderling (Sectie 10)

06-49974921
persie@hetnet.nl

R.W. (Reinier) Verbruggen

Wijkouderling (sectie 11)

06-11260128
reinierverbruggen@gmail.com

G. (Gert) Hoefnagel

Wijkouderling (Sectie 12)

038-3325590
g.hoefnagel@online.nl

G.J. (Gerrit Jan) Kattenberg

Wijkouderling (Sectie 13)

06-14225390 (na 18.00 u)
kattenberggj@gmail.com

M.J.(Rien) Torn Broers

Bezoekbroeder (Sectie 13)

038-3327029 | 06-30496910
tornbroers@kpnplanet.nl

M. (Meint) Zwama

Bezoekbroeder (Sectie 13)

Aanleun-/Koopwoningen Amandelboom,Kamille
038-3323075
mzwama@telfort.nl

J. (Jan) van Dijk

Wijkouderling (Sectie 14)

038-3321641
jvandijk46@online.nl

G.J. (Gerrit) Kattenberg

Ouderling Ouderenpastoraat

Amandelboom
06-14827453
g.kattenberg@solconmail.nl

G.W. (Gert) van der Linden

Ouderling ouderenpastoraat

Amandelboom
038-3335715
gw@vdlinden.info

A. (Lex) Zweers

Ouderling Ouderenpastoraat

Myosotis-Margaretha, Het Gouden Hart
038-3320354
azweers@solcon.nl

Vacature

Ouderling Ouderenpastoraat

Myositis-Margaretha

J.H. (Jan Erik) Huls

Ouderling Vorming & Toerusting; Aangewezen voor de AK

06-27179313
janerikhuls@tiscali.nl

N. (Nico) de Jong

Diaken maatschappelijke dienstverlening

06-23368071
nico-de-jong@outlook.com

W. (Wilfred) Reker

Diaken; Commissie PNI

038-7507840 | 0610943173
w.reker@kpnmail.nl

D.A. (Dirk) Driesen

Voorzitter Diaconie, afgevaardigde AK

038-8539102
d.alb.driesen@outlook.com

L.J. (Laurens) Stalknecht

Wijkdiaken; maatschappelijke diaconie; commissie Groothedde

06-42304012
laurensstalknecht@gmail.com

G.H. (Gerrit) Teune

Ouderling-kerkrentmeester, moderamenlid, afgevaardigde AK

038-3326625
ghteune@gmail.com

H.H. (Erik) Labee

Ouderling Kerkrentmeester, Personeel

06-53521453
h.h.labee@home.nl

N. (Neal) Sluiter

Ouderling Kerkrentmeester, Financiën

06-57084394
nealsluiter@gmail.com