Vorming & Toerusting

De kerkenraad van Wijk B vindt het belangrijk dat de gemeenteleden toegerust worden om te groeien in het geloof en te worden gevormd, zowel persoonlijk als gemeente-breed.

In de bijlage Beleid en visie kunt u meer lezen over het waarom van Vorming en Toerusting en wat we hiermee willen doen en bereiken, maar ook wat we van u als gemeente verwachten. Beleid en visie.

Hieronder kunt u zien welke activiteiten er gepland zijn. Voor alle genoemde data geldt DV.