Centrale gemeenteavond op DV 21 maart 2019

Tijdens deze avond zullen alle gemeenteleden worden ‘gekend in’ en ‘gehoord over’ de vorming van de PGK.

De avond zal bestaan uit twee delen. In het eerste deel zullen de beide algemene kerkenraden een toelichting geven op de documenten die nu in voorbereiding zijn voor de vorming van de Protestantse Gemeente Kampen, zoals het besluit, de plaatselijke regeling voor de algemene kerkenraad en het onderliggende beleidsplan. In de tweede helft van de avond zullen de
wijkkerkenraden een toelichting geven op de plaatselijke regeling van de wijkkerkenraad. De gemeenteleden worden dan ook in de gelegenheid gesteld hun reactie te geven. Deze informatie zal worden meegenomen in de definitieve besluitvorming van de kerkenraden.

Details
Datum: 21 maart 2019
Locatie: Westerkerk
Programma:

19.30-20.00 uur Inloop met koffie en thee
20.00-20.45 uur Opening
Doel van deze avond, Proces voor vorming van de PGK
Informatie over Besluit, Plaatselijke Regeling, Beleidsplan
20.45-21.00 uur Verplaatsing naar ruimten per wijkgemeente en koffie
21.00-21.45 uur Informatie per wijkgemeente over Plaatselijke Regeling en plaats binnen PGK
Gelegenheid voor reacties, vragen, opmerkingen
Afsluiting

Deze gemeenteavond van ‘kennen en horen’ wordt georganiseerd volgens de richtlijnen van de kerkorde. De documenten voor de vorming van de PGK zijn te vinden via de link Documenten PGK.