Verslag centrale gemeenteavond 12 juni 2018

Op 12 juni was er een centrale gemeenteavond waarop de Algemene Kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente het concept Beleidsplan presenteerden dat als basis zal dienen voor de toekomstige Protestantse Gemeente Kampen.

We mogen terugzien op een goede avond. Vitale wijken met een heldere eigen kleur, verbonden in één plaatselijke gemeente. Zo laag mogelijk belegde verantwoordelijkheden. Een slanke organisatie op basis van een gezonde financiële huishouding. Dat zijn de drie hoofdlijnen die door het concept beleidsplan voor de Protestantse Gemeente Kampen lopen. De uitwerking hiervan voor verschillende facetten van de gemeente werd tijdens de avond toegelicht. In de pauze was er gelegenheid om met AK vertegenwoordigers over de verschillende thema’s door te spreken en
vragen te stellen. Een aantal van de vragen werd tenslotte plenair besproken.

Als beide Algemene Kerkenraden zijn we dankbaar dat we na een jaar intensief spreken met elkaar en met vele anderen in beide kerken tot een gezamenlijke visie hebben kunnen komen over hoe we de komende jaren gemeente kunnen zijn in Kampen, kerk van Christus, een plek waar het Evangelie en de lofzang mogen klinken, een gemeenschap waar het Evangelie gedeeld mag worden en stem, handen en voeten krijgt naar elkaar toe en naar de stad waarin we leven.

Via de links is het mogelijk de powerpoint presentatie van de te downloaden. Meer informatie over het concept beleidsplan vind u elders op de website.