Verslag centrale gemeenteavond

Op 4 april 2017 was er een centrale gemeenteavond in Open Hof waarop alle leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk waren uitgenodigd. Centraal stond tijdens deze avond de ondertekening van de Intentieverklaring en daarmee de start van het proces om te komen tot een Protestantse Gemeente Kampen.

Na een opening aan de hand van Nehemia 9 werd een toelichting gegeven op de achtergronden van het proces van vereniging waarin beide kerken zich bevinden en op de tekst van de Intentieverklaring. In de Intentieverklaring spreken beide kerken uit zich te willen verenigen tot één gemeente en daartoe alle voorbereidingen in gang te zetten. Daarna werd de Intentieverklaring door alle betrokken wijken en de Algemene Kerkenraad ondertekend. Vervolgens werd er een toelichting gegeven op de activiteiten die nodig zijn om te komen tot een
Protestantse Gemeente Kampen. Een uitgebreidere beschrijving hiervan kunt u vinden in het ‘Werkplan voor de vorming van de Protestantse Gemeente Kampen’

Daarna was het tijd voor activiteiten van de gemeenteleden zelf. Eerst vonden geanimeerde flitsgesprekken plaats, waarbij de aanwezigen gevraagd werd om iemand van een andere wijk op te zoeken en daarmee gedurende drie minuten met elkaar te bespreken wat het verenigingsproces voor hem of haar betekent.
Na de pauze werd aan de gemeenteleden gevraagd opmerkingen en ideeën aan te leveren voor het op te stellen beleidsplan. Er waren zes grote vellen met elk een vraag waarover antwoorden konden worden opgeschreven op post-its. De resultaten hiervan zullen op de site worden gezet zodra deze zijn uitgewerkt.
Samen werd er afgesloten met gebed en Lied 418 ‘God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven’.

De gebruikte presentatie kan worden gedownload.
Tevens een fotoreportage van de avond:

34kopie 1kopie 2kopie 35kopie 3kopie 5kopiekopie 7kopie 8 10kopie 12a 12b 13 14 15 16 18 22 24 28 29kopie 30 31 32kopie