protestantse-kerk-logo


Collectebonnen bestellen

De Hervormde Gemeente te Kampen biedt u de mogelijkheid om uw bijdrage aan de collectes tijdens de kerkdiensten te voldoen middels ‘collectebonnen’. Deze collectebonnen zijn te bestellen bij het Kerkelijk Bureau door het invullen en inleveren van een bestelformulier, te verkrijgen bij het Kerkelijk Bureau en bij de ingang van de kerken. Het is nu ook mogelijk om collectebonnen online te bestellen. Bestellingen die op de maandag bij ons binnen zijn, worden vóór de zondag bezorgd. Anders wordt het een week later.

Aanpassing bestelmethode

In het betalingsverkeer gaat met ingang van 2014 het een en ander veranderen. Dat zal ook consequenties hebben voor de afrekening van de bestelling collectebonnen. Voor de betaling van de bestelling collectebonnen zijn er twee mogelijkheden: per incasso en via Ideal.

Betalen via Ideal

Het college van kerkrentmeesters zou graag zien dat collectebonnen voortaan via de website van SKG collect worden besteld en via ideal worden betaald. Dat gaat niet geheel vanzelf want daarvoor heeft u een registratienummer nodig.

Wilt u voortaan via Ideal betalen? Dan kunt u dit formulier invullen. U ontvangt dan instructies en een registratienummer. Heeft u al een registratienummer? Dan kunt u meteen door naar de website van het SKG.

Betalen via automatische incasso

Als u toch de voorkeur geeft aan incasso, dan kan dat alleen als u daarvoor een doorlopende machtiging afgeeft. In dat geval geeft u het CvK toestemming om de bedragen die betrekking hebben op de aankoop van collectebonnen van uw bankrekening af te schrijven. Voor die mogelijkheid verzoeken wij u dit formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en aan ons te retourneren. U kunt dan onderstaand formulier blijven gebruiken voor het bestellen van collectebonnen.