Joodse christenen in de Tweede Wereldoorlog

Geplaatst op

Datumdonderdag 5 oktober
Tijd20.00 u
LocatieBotermarktzaal, Broederhuis, Broederstraat 16

Spreker: Prof. Dr. Pieter A. Siebesma

Korte toelichting:

Vandaag de dag zijn er Messiasbelijdende gemeenten, maar de eerste gemeenten van Joodse christenen in Europa ontstonden (noodgedwongen) tijdens de Tweede Wereldoorlog.

1 à 2 procent van de ca. zes miljoen Joden die tijdens de Holocaust zijn vermoord, was christen. In deze lezing wordt o.a. stilgestaan bij de positie van de gedoopte Joden in Westerbork en kamp Barneveld, maar ook op de door de Nazi’s afgedwongen gemeentestichting van joods-christelijke kerken in Duitsland, gemeentevorming in bijvoorbeeld het  ghetto van Warschau en in het kamp Theresienstadt. Hoe was de verhouding tussen de joodse christenen en de orthodoxe joden?

Markus Gouman