Cursus “luisteren naar Gods stem”

Geplaatst op

Datumwoensdag 5 juni
Tijd20:00 uur
LocatieWesterkerk, Wilhelminalaan 97 Kampen.

Cursus “luisteren naar Gods stem” in de Westerkerk Kampen

fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om
luisterend te bidden. Maar: hoe doe je dit? Is er een Bijbelse basis voor? Hier
staan we bij stil in deze cursus door middel van lezingen, groepsgesprekken en
het ‘werkelijk luisteren’.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit 3
dagdelen. En is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken.

1e deel Wandelen met God

2e deel Wacht op de Heer.

3e deel Rivieren van levend water.

Cursusleider

Cursusleider is ds. J. de Kok (Wilsum). Hij is predikant  in de Protestantse kerk via het
Evangelisch Werkverband

Onkosten : €10,00 voor het boekje

Er wordt een collecte gehouden voor het Evangelisch
Werkverband om de geestelijke vernieuwing binnen de PKN te ondersteunen.

Info en opgave

De data zijn 5, 26 juni en 3 juli 2019
De tijd is van 20.00-22.00 vanaf 19.45 koffie
Onkosten : €10,00 voor het boekje

Voor
opgave: Sylvia Bonestroo sbonestroo@gbadmin.nl  of mobiel 06 31027929

Iedereen is van harte welkom,
ook leden van andere wijken en andere kerken.