Internationale diensten

Iedere zondagmiddag om 16:00 uur worden in de Schalmei, Triangel 1, Kampen internationale kerkdiensten gehouden.

Rooster voor de internationale diensten

Deze diensten zijn voor iedereen toegankelijk. Er is vertaling naar het Engels, Farsi, Frans, Russisch en Arabisch. Na deze dienst wordt er samen een kopje koffie/thee gedronken. In de dienst worden liederen in verschillende talen gezongen. Het bidden voor en met elkaar neemt een belangrijke plaats in.

2014-04-13 17.45.21Voor meer informatie: info@jcvanderhart.nl, 038-3322290