De blijvende relevantie van de oudtestamentische wetgeving

Geplaatst op

Datumdonderdag 11 november
Tijd20.00 u
LocatieLemkerzaal Broederhuis Broederstraat 16 Kampen

Lezing door Dr M.J. Paul

Korte toelichting

Wat kunnen christenen in deze tijd nog met de wetten in Leviticus en Deuteronomium? De offerdienst bestaat niet meer. Het lijkt erop dat we de wetten eruit gekozen hebben die wij belangrijk achten: de Tien Geboden. Want wat moeten we met bijvoorbeeld het verbod op het dragen van kleding die uit verschillende stoffen bestaat of de inzetting van de sabbat?

De oudtestamentische wetgeving is onvolledig. Meestal komen slechts enkele principes, zoals heiligheid, gerechtigheid en liefde naar voren, die ons leren hoe God wil dat gelovigen – en in bredere zin mensen in het algemeen – omgaan met elkaar, ook in relatie tot de schepping en het bezit.