Kerk & Israël: Uw Koninkrijk kome

Geplaatst op

Datumdonderdag 2 maart
Tijd20:00 uur
LocatieBotermarktzaal Broederhuis - Broederstraat 16

Spreker: Ds. Theo Niemeijer

Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen!” riep Johannes de Doper. De Here Jezus heeft dat Koninkrijk beloofd aan de ‘armen van geest’ en de ‘vervolgden omwille van de gerechtigheid’ (Matth. 5:3 en 10). Hij zei ook dat Zijn discipelen aan Zijn tafel zullen zitten in Zijn Koninkrijk op tronen en de twaalf geslachten van Israël zullen oordelen (Lukas 22:30). Wat moeten we verwachten van dat Koninkrijk en welke vorm heeft het of hoe zal het gestalte krijgen in de toekomst? Waar lopen wereldwijde ontwikkelingen op uit en welke plaats neemt het Koninkrijk daarin in? Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van al die vragen over het Koninkrijk die u altijd al eens had willen stellen.