Beleidsplan PGK

Door de Hervormde en Gereformeerde Algemene Kerkenraden hard gewerkt aan het eerste beleidsplan van de Protestantse Gemeente Kampen (PGK). In gesprek met colleges, predikanten, wijkkerkenraden, commissies en gemeenteleden zijn visies, wensen, behoeftes en belangen
neergelegd in een uitvoerig Beleidsplan. We zijn blij dat we binnen de Algemene Kerkenraden in een harmonische sfeer over alle noodzakelijke onderwerpen onze discussies hebben kunnen voeren. Er is vertrouwen gewonnen en daarmee een basis gelegd om samen besluiten te nemen die wij noodzakelijk vinden met het oog op de toekomst van de Kerk in onze stad.

Het beleidsplan richt zich op zes deelthema’s:

  • Identiteit en Gemeentestructuur
  • Solidariteit en Wijkverantwoordelijkheid
  • Professioneel pastoraat
  • Positie en taken van de AK in relatie tot de wijken
  • Diaconaal beleid
  • Kerkrentmeesterlijk beleid

Voorafgaand is er een algemeen hoofdstuk waarin de drie hoofdlijnen worden uitgelegd die door het hele plan heenlopen:

  • Vitale wijken met een heldere eigen kleur, verbonden in één plaatselijke gemeente.
  • Zo laag mogelijk belegde verantwoordelijkheden.
  • Een slanke organisatie op basis van een gezonde financiële huishouding.

In de periode van half juni tot half september 2018 hebben de leden van de beide kerken in al haar geledingen (wijkkerkenraden, gemeenteleden, colleges en commissies) op het concept beleidsplan kunnen reageren. Op basis hiervan zijn er enkele aanpassingen gemaakt, waarna het Beleidsplan door de gezamenlijke algemene kerkenraden is vastgesteld in de vergadering van 24 september 2018.
U kunt het beleidsplan via deze link downloaden.