Bijeenkomsten

Op verschillende momenten worden er bijeenkomsten georganiseerd met de gemeente of met de ambtsdragers om informatie te geven over de voortgang en resultaten van het Verenigingsproces.

  • Centrale gemeenteavond op DV 21 maart 2019. Tijdens deze avond zullen alle gemeenteleden worden ‘gekend in’ en ‘gehoord over’ de vorming van de PGK. De beide algemene kerkenraden en de wijkkerkenraden willen u op deze avond informeren over de
    documenten die nu in voorbereiding zijn voor de vorming van de Protestantse Gemeente Kampen. U krijgt dan ook gelegenheid om uw reactie te geven. Deze gemeenteavond van ‘kennen en horen’ wordt georganiseerd volgens de richtlijnen van de kerkorde. De documenten zijn te vinden via de link Documenten PGK. Nader informatie over de avond vind u via de link Centrale gemeenteavond 21 maart 2019.
  • Centrale gemeenteavond op 12 juni 2018. Tijdens deze avond in de Westerkerk zijn de hoofdlijnen van de verschillende hoofstukken van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente gepresenteerd. Tijdens de pauze was er gelegenheid over de zes hoofdthema’s van het beleidsplan in gesprek te gaan aan vertegenwoordigers van beide Algemene Kerkenraden. Enkele vragen die daarbij naar boven kwamen werden plenair besproken.
  • Centrale gemeenteavond op 4 april 2017. Op deze avond is de Intentieverklaring getekend, is er een toelichting gegeven op het Werkplan, en was er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en het inbrengen van punten voor het beleidsplan.
  • Centrale ambtsdragersbijeenkomst op 24 juni 2017. Tijdens deze morgen is er een overzicht gegeven van de voortgang van het verenigingsproces en de rol van de wijkkerkenraden hierbinnen. Ds. A. Plaisier heeft een lezing gegeven over ‘Geloofsvernieuwing en kerkvernieuwing’. En er is in groepen gesproken over wat zij zien als kernvragen voor de gemeente en welke antwoorden we hierop kunnen formuleren.
  • Centrale gemeenteavond op 15 november 2017. Tijdens deze avond is er een overzicht gegeven van de stand van zaken van het verenigingsproces en een toelichting op de eerste resultaten van de beleidsvorming. Ook was er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en het geven van inbreng op verschillende beleidsdilemma’s.
  • Centrale gemeenteavond op 12 juni 2018.  U wordt van harte uitgenodigd om dinsdag 12 juni a.s. de centrale gemeente-avond bij te wonen in de Westerkerk. De Algemene Kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente willen u het Beleidsplan presenteren dat als basis zal dienen voor de toekomstige Protestantse Gemeente Kampen.