Ook vanuit de stuurgroep “Toekomst kerkgebouwen” wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken bij het zoeken naar passende ruimtes voor de verschillende wijkgemeenten. Een manier is u inzage geven in de documenten die de afgelopen tijd zijn geproduceerd. Zo kunt u het Plan van Aanpak inzien, de planning en ook de vragen, waarmee de werkgroepen aan de slag gaan.

2014_075_planning (planning van het gehele proces)

2014_075_PvA_DEF (het Plan van Aanpak)

2014_075_WG_opdracht (de vragen voor de werkgroepen uit de wijkgemeenten)

LR folder kerkenkeuzeKampen (overzicht van de huidige situatie -september 2015- en uitnodiging voor de gemeente-avond van 16 september)

Woensdagavond 16 september is er een belangrijke gemeente-avond voor hervormden en gereformeerden. Op die avond wordt u bijgepraat over de situatie nu en krijgt u inzicht in de zaken, die een rol spelen bij het zoeken naar de kerkgebouwen waarmee we straks verder willen gaan. U krijgt die avond meer informatie; maar we hopen, dat u ook door uw vragen en opmerkingen mee wilt bijdragen aan het tot stand komen van een goed onderbouwd voorstel, dat ten grondslag ligt aan de uiteindelijke beslissing van de beide AK’s. De avond begint om 19.30 u. Vanaf 19.00 u inloop met koffie/thee. Op de avond zelf kan maar een beperkt deel van de voorhanden informatie aan bod komen. Als u vóór woensdagavond al meer achtergrondinformatie wilt hebben, dan kunt u nu al het document, waarop de centrale presentatie is gebaseerd, downloaden. Kopieer onderstaand adres in uw browser: https://www.dropbox.com/s/k2zw7y7kf4w6tsd/2014_075_RAPP_DEF_08032016.pdf?dl=0
Daarna kunt u het openen of evt opslaan

16 september, Burgwalkerk Burgwal 60, 19.30 u

Voor het verslag van de gezamenlijke gemeente-avond van 16 september 2015: klik hier.

Op 28 oktober om 19.30 in het “Open Hof” zal de Stuurgroep haar advies m.b.t. de kerkgebouwen presenteren en toelichten.

Stuurgroep Keuze kerkgebouwen (voortgangsrapportage oktober 2015)

Voor het advies van de Stuurgroep Keuze kerkgebouwen: ‘Gezamenlijk perspectief ‘ Adviesrapport van de stuurgroep toekomst kerkgebouwen 20151028

Voor de  PowerPoint presentatie van de gemeente-avond van 28 oktober: Gemeenteavond 28 oktober 2015 verslagversie

Voor het officiële verslag van de gemeente-avond van 28 oktober: Verslag-Gemeenteavond-G-H-20151028